Skip to main content

Lotta Nylén

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Mitt forskningsfokus ligger inom området arbetsliv och hälsa. Forskningen är främst baserad på epidemiologiska metoder.

Jag är anställd vid Akademiskt Primärvårdscentrum (APC), Region Stockholm. På KI är jag anknuten till institutionen för global folkhälsa (GPH) och forskargruppen Equity and Health Policy men har också ett uppdrag på institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), avdelningen för försäkringsmedicin i forskargruppen Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor (SHoL).

Utbildning

Biomedicinsk analytikerexamen, 1981

Masterexamen: Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 1999

Medicine doktorsexamen: Folkhälsovetenskap, Socialmedicin, Karolinska Institutet, 2006

Loading bibliometrics...