Cecilia Radkiewicz

Cecilia Radkiewicz

Postdoktorala studier

Postdoktor inom cancerepidemiologi, Jesper Lagergrens grupp
Specialistläkare i onkologi, Capio Sankt Görans Sjukhus
Studierektor, KI/SLLs forskarskola i epidemiologi för kliniker 2020/2022

Om mig

Jag kombinerar forskning inom cancerepidemiologi med kliniskt arbete som cancerläkare på institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet respektive Capio Sankt Görans Sjukus.

Forskningsbeskrivning

Mitt primära forskningsfokus är cancerepidemiologi med tonvikt på könsskillnader i cancerincidens och canceröverlevnad. Jag hanterar stora datavolymer genom att sammanlänka information på individnivå från svenska och nordiska hälso- och demografiska register med hög täckningsgrad. Detta möjliggör robusta analyser av trender över olika tidsaxlar. För att korrekt beskriva, illustrera och dra slutsatser utifrån forskningsresultat tillämpar jag innovativa statistiska metoder.

Pedagogiska meriter

Utbildningsfrågor har alltid intresserat mig. Redan under specialisttjänstgöringen inom onkologi var jag engagerad som föreläsare och seminarieledare för läkarstudenterna på Karolinska Institutet och år 2017/2018 var jag även ansvarig lärare för utbildningen inom palliativ medicin. Jag var tidigare ansvarig för randande ST-läkare inom onkologi på medicinsk enhet övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset. År 2020-2022 var jag studierektor för KI/SLLs forskarskola i epidemiologi för kliniker generation 19.

Utbildning

2019 Medicine doktorsexamen (PhD) i Medicin, Karolinska Institutet

2018 Specialistexamen i Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Socialstyrelsen

2010 Läkarlegitimation, Södersjukhuset, Socialstyrelsen

2008 Läkarexamen, Karolinska Institutet