Cecilia Radkiewicz

Cecilia Radkiewicz

Anknuten till Forskning

Organisation:

Forskare inom cancerepidemiologi, Paul Dickmans grupp
Specialistläkare i onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Studierektor, KI/SLLs forskarskola i epidemiologi för kliniker 2020/2021

Om mig

Jag kombinerar forskning inom cancerepidemiologi med kliniskt arbete på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet respektive medicinsk enhet övre buk, tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Forskningsbeskrivning

Mitt primära forskningsfokus är cancerepidemiologi med tonvikt på könsskillnader i cancerincidens och canceröverlevnad. Jag hanterar stora datavolymer genom att sammanlänka information på individnivå från svenska hälso- och demografiska register med hög täckningsgrad. Detta möjliggör robusta analyser av trender över olika tidsaxlar. För att korrekt beskriva, illustrera och dra slutsatser från forskningsfynd tillämpar jag innovativa statistiska metoder.

Pedagogiska meriter

Jag har alltid haft ett stort intresse för utbildningsfrågor. Under specialisttjänstgöringen inom onkologi har jag varit engagerad som föreläsare och seminarieledare för läkarstudenter på Karolinska Institutet och år 2017/2018 var jag även ansvarig lärare för utbildningen inom palliativ medicin. Jag är ansvarig för randande ST-läkare inom onkologi på vår medicinska enhet och innehar även en position som studierektor för KI/SLLs forskarskola i epidemiologi för kliniker generation 19 (2020-2022).

Utbildning

2019 Medicine doktorsexamen (PhD) i Medicin, Karolinska Institutet

2018 Specialistexamen i Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Socialstyrelsen

2010 Läkarlegitimation, Södersjukhuset, Socialstyrelsen

2008 Läkarexamen, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...