Cecilia Norrbrink

Cecilia Norrbrink

Assisterande lektor

Om mig

Jag heter Cecilia Norrbrink, är legitimerad fysioterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin. Jag arbetar som adjunkt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Jag undervisar främst i smärtfysiologi och medicinsk akupunktur på grund och avancerad nivå.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har fokus på ryggmärgsskaderelaterad smärta, främst neuropatisk smärta, där jag bland annat har studerat klassifikation, diagnostik, behandling (ff a med fysikaliska insatser) samt bemötande och patientdelaktighet.  

Pedagogiska meriter

2006  Pedagogik för universitetslärare, LIME, Karolinska Institutet (internutbildning motsvarande 3 p)

2007 Kursdesign, examination och utvärdering. LIME, Karolinska Institutet (interutbildning motsvarande 3 p)

2008 Course in Peer Learning, LIME, Karolinska Institutet, (internutbildning motsvarande 1 p)            

2010  Att leda seminarier och grupper, LIME, Karolinska Institutet, (interutbildning motsvarande 2 p)

2010 Forskarhandledarkurs, Karolinska Institutet (internutbildning motsvarande 1 p)

Utbildning

1988 Legitimerad sjukgymnast

2004 Med dr

2006 Post doc vid Århus universitet, Danmark

2012 Docent i rehabiliteringsmedicin