Skip to main content
cf2012.jpg

Catarina Furmark

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

 

Jag är legitimerad psykolog och mina intresseområden är utvecklingspsykologi, tidigt föräldra-barn samspel, anknytning och tidiga känslomässiga band . Jag har studerat och arbetar med olika bedömningsmetoder som PC-ERA (Parent-Child Early Relational Assessment), WMCI (Working Model of the Child Interview) och SSP (Strange Situation Procedure). Jag är doktorand i projektet Small Step – se nedan. 

Forskningsbeskrivning

Small step - early intervention - är ett  program byggt på nyutvecklade behandlings principer för små barn som riskerar få cerebral pares.

Barn som föds för tidigt eller av andra skäl är i riskzonen för att utveckla funktionshinder och deras familjer behöver stöd och behandling. Få studier undersöker långsiktiga behandlingsresultat. I denna randomiserade studie inkluderas barn som under första halvåret uppvisar symptom som kan leda till någon form av utvecklingsförsening, som t.ex cerebral pares. Barnen lottas till ett 40 veckor långt intensivt hemträningsprogram som innefattar; rörlighets-, handfunktions- och kommunikationsträning samt stöd till familjen eller till vanliga insatser från sjukhus och habilitering. Barnen följs upp till två års ålder. Detta projekt har startat under 2014.

Ansvarig Professor: Ann-Christin Eliasson

Doktorand/Forskningsassistent: Catarina Furmark

Medarbetare: Med Dr Kristina Löwing, Med Dr Linda Holmström, sjukgymnast Ann-Louise Weiland, sjukgymnast Lena Sjöstrand, arbetsterapeut: Britt-Marie Zethreaus, logoped; Päivikki Aarne

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i utvecklingspsykologi och anknytning vid Stockholms universitet samt Karolinska Institutet. Jag undervisar också i DC:0-3R, ett diagnostiskt system för barn 0-3.11 år.

Loading bibliometrics...