Skip to main content
catherine_bollo.jpg

Catherine Bollö

Handläggare

Om mig

Jag arbetar på enheten för utbildningsadministrativa system som objektspecialist för elektronisk individuell studieplan för doktorander (eISP). I mitt uppdrag ingår att leda arbetet med implementeringen av systemet och den löpande förvaltningen. 

Loading bibliometrics...