Skip to main content

Om mig

Jag arbetar som handläggare för forskarutbildning på Universitetsförvaltningen och tar hand om disputationsansökningar och examensbevis (alla utbildningsnivåer).

Från 26 augusti 2019 kommer jag att arbeta på enheten för utbildningsadministrativa system som objektspecialist för elektronisk individuell studieplan för doktorander (eISP). I mitt uppdrag ingår att leda arbetet med implementeringen av systemet och den löpande förvaltningen. 

Loading bibliometrics...