cf2012.jpg

Catarina Furmark

Doktorand

Om mig

 

Jag är legitimerad psykolog och mina intresseområden är utvecklingspsykologi, tidigt föräldra-barn samspel, anknytning och tidiga känslomässiga band . Jag har studerat och arbetar med olika bedömningsmetoder som DC:0-5 (spädbarnsdiagnostik inom utvecklingsavvikelser), PC-ERA (Parent-Child Early Relational Assessment), WMCI (Working Model of the Child Interview) och SSP (Strange Situation Procedure). Jag är doktorand i projektet Small Step – se nedan. 

Forskningsbeskrivning

Small step - early intervention - är ett  program byggt på nyutvecklade behandlings principer för små barn som riskerar få cerebral pares.

Ansvarig Professor: Ann-Christin Eliasson

Doktorand/Forskningsassistent: Catarina Furmark

Medarbetare: Med Dr Kristina Löwing, Med Dr Linda Holmström, sjukgymnast Ann-Louise Weiland, sjukgymnast Lena Sjöstrand, arbetsterapeut: Britt-Marie Zethreaus, logoped; Päivikki Aarne

Pedagogiska meriter

Jag handleder runtom i landet inom barn- och ungdomspsykiatri samt undervisar i utvecklingspsykologi & anknytning och också i DC:0-5, ett diagnostiskt system för barn 0-5.11 år.