Om mig

Jag är barnläkare och barnallergolog på Sachsska barn och ungdomssjukhuset där jag arbetat sedan 1996. Jag halkade in på forskning efter min AT-tjänstgöring och disputerade 2006 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ” Cytokine profiles, infections and IgE sensitisation in childhood”. 2014 blev jag docent i pediatrik vid Karolinska Instututet och handleder flera doktorander med inom forskningsområdet allergisjukdomar. Sedan några år är jag specialistsakkunnig i barnallergologi i Stockholm, är styrelsemedlem (kassör) i Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA). Jag har arbetat med nationella riktlinjer för anafylaxi i SFFAs regi samt europeiska riktlinjer för födoämnesallergi och anafylaxi för European Association of Allergology and Clinical Immunology (EAACI). Jag arbetar också med patientutbildning bla med lägerverksamhet för barn och föräldrar i Astma och Allergiförbundets regi.

Forskningsbeskrivning

Min forskning började med en kohortstudie där barnen, till allergiska och inte allergiska föräldrar, föddes in i studien. Barnen är följda från 0-10 års ålder. Fokus har varit risk- och friskfaktorer för utveckling av allergisjukdomar ex infektioner. Därefter har fokus på min forskning varit matallergi och ffa förbättrad diagnostik av ex jordnöts- och hasselnötsallergi. I dag driver jag tillsammans med doktorand, postdoc och övriga medarbetare en behandlingsstudie där vi försöker bota svår jordnötsallergi.

Utbildning

MD, PhD

Loading bibliometrics...