Om mig

Jag arbetar som HR-specialist inom arbetsrätt och förhandling vid centrala HR-avdelningen. Jag har arbetat vid KI sedan 2016. Tillsammans med två av mina kollegor på Förhandlingsenheten, Åsa Agréus och Jenny Wärnlund så är jag kontaktperson gentemot HR och chefer vid institutionerna och ger råd och stöd i arbetsrättsliga frågor, i övriga personalfrågor samt i omställningsfrågor. Jag är kontaktperson gentemot institutionsgrupp Solna och UF (inte KIB).

På förhandlingsenheten arbetar jag även med lönebildning, lönerevisionsprocessen och frågor kring samverkan på myndigheten. Jag och mina kollegor arbetar dessutom med omställnings- och arbetsbristärenden och sluter KI:s lokala kollektivavtal.