dsc_1307_-_copy.jpg

Carl Lind

Biträdande lektor

Om mig

Tekn.Dr. Ergonomi/Human Factors, MSc Ergonomi-MTO, Maskiningenjör

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar som forskare och universitetslärare. Min forskning sker inom området Ergonomi/Human Factors, med särskilt fokus på belastningsergonomi och med syfte att främja hälsa och arbetssystems prestanda.

Nuvarande forskning:

 • Optimering och utveckling av metoder och verktyg rörande bedömning av belastningsergonomiska exponeringar, samt att göra dessa användbara för exempelvis företagshälsovårdsaktörer och företag. Detta inkluderar exempelvis Smarta kläder/textilier systemet (the Smart Workwear System) och RAMP verktyget.
 • Utformning och utvärdering av interventioner inom logistisk- och servicesektorerna som syftar till att minska och optimera belastningsergonomiska exponeringar.
 • Epidemiologiska studier inom service-/vårdsektorn som undersöker belastningsergonomiska, psykiska, psykosociala och organisatoriska faktorers samband och påverkan på hälso- och prestandautfall, såsom besvärsrapportering, sjukskrivning eller arbetsförmåga.
 • Utveckling av svenska, europeiska och globala ergonomiska standarder (SS, EN, ISO) inom manuell hantering, arbetsplatsutformning och arbetsställningar.

Min tidigare forskning har involverat exempelvis: utveckling och utvärdering av RAMP II och RAMP I, utvärdering av interventioner inom t.ex. tillverkningsindustri och logistik/service, undersökningar om användandet av riskbedömningsmetoder bland praktiker/kliniker samt barriärer och stödjande faktorer för effektiva åtgärdsstrategier.

Du kan kontakta mig om du är intresserad av forskningssamarbeten samt examensarbeten inom Ergonomiområdet.

Pedagogiska meriter

Föreläsare och/eller handledare – Karolinska Institutet

 • 3AH022 Exposure, Assessment and Intervention
 • 3AH015 Working Life and Health
 • 3AH013 Degree project in work and health

Tidigare uppdrag vid andra universitet (kursansvarig, föreläsare och handledare)

 • CH2002 Evaluation and Measures of Biomechanical Workload (KTH)
 • CH2003 Evaluations and Measures of the Acoustic Work Environment and Vibrations (KTH)
 • HN2003 Physical Ergonomics (KTH)
 • HN2010 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, A (KTH)
 • HN2011 Evaluation and Measures of the Physical Environment of Work, B (KTH)
 • HN2016 Evaluation and Measures of the Physiological and Acoustic Work Environment (KTH)
 • HN2017 Evaluation and Measures of the Physical and Chemical Work Environment (KTH)
 • HN2018 Ergonomics for the Prevention of Musculoskeletal Disorders (KTH)
 • HN200X Degree Project in Ergonomics (KTH)
 • HM1011 Ergonomics in Product Development (KTH)
 • HM1025 Ergonomics in Product Development (KTH)
 • HF1007 Environmental Science and Work Science (KTH)
 • HF1201 Sustainability and Ergonomics (KTH)
 • HI2010 Medical Information and Communication Systems (KTH)

Utbildning

2017 Tekn. Dr., Teknik och Hälsa, inriktning Ergonomi, KTH Skolan för teknik och hälsa.

2010 Tekn. MSc., Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation, KTH Skolan för teknik och hälsa.

2009 Högskoleingenjörsexamen, Maskinteknik med inriktning Innovation och Design, KTH Skolan för industriell teknik och management.