Om mig

Jag arbetar som adjunkt på sektionen för omvårdnad. 2019 disputerade jag vid KI med avhandlingen: ” Virtual Patiens in Nursing Education: Teaching, Learning and Assessing Clinical Reasoning Skills”. Avhandlingens bygger på fyra delstudier. Övergripande syfte för avhandlingen var att bidra med ökad kunskap om hur man kan designa virtuella patienter för att tydliggöra kliniskt resonemang inom omvårdnad samt hur man kan bedöma kvalitén på sjuksköterskestudenters kliniska resonemang när de arbetar med virtuella patienter.

Min yrkesbakgrund är att jag är leg. sjuksköterska, specialistutbildad inom intensivvård med en magister inom vårdpedagogik.

Idag undervisar jag inom sjuksköterskeprogrammet, jag är även biträdande programdirektor för sjuksköterskeprogramet. 

Jag har fördjupat mig i frågor kring undervisning och bedömning av kliniskt resonemang inom omvårdnad.  Jag har även fördjupat mig i simulering som verktyg för lärande och examination, här har jag arbetat med både skärmbaserad simulering i form av virtuella patienter samt fullskalesimulering. Jag har även inriktat mig på utveckling av samt digitalisering av examinationer.

Utbildning

Leg. sjuksköterska (1988)

Bachelor of Science (BSc) in Intensive Care Nursing (1990)

Filosofie magisterexamen med huvudämnet pedagogik inriktning vårdpedagogik (2008)

Medicine Doktor (2019)