Skip to main content

Om mig

Bibliotekarie specialiserad på systematiska översikter. Ansvarar för KIB:s sökuppdragsverksamhet. Undervisar på läkarprogrammet och doktorander/forskare i olika sammanhang.

Loading bibliometrics...