Om mig

Min forskning handlar i huvudsak om fysisk aktivitet och träning och effekter av detta bland äldre och personer med Parkinsons sjukdom. Jag har ett stort intresse för och bred erfarenhet av olika metodologiska angreppsätt – från kvalitativ metod, till epidemiologi och interventions- och implementeringsforskning. 

 

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2015 vid Uppsala universitet på en avhandling som undersökte fallrelaterade höftfrakturer från olika metodologiska perspektiv. Därefter valde jag att fokusera på en grupp som har högst risk för fallrelaterade skador – personer med Parkinsons sjukdom. Under mina postdoc studier på Karolinska Institutet studerade jag effektiviteten och implementeringen av högutmanande balansträning när den utförs inom öppenvård. Jag har initierat ett forskningsprojekt med fokus på att hitta metoder som kan stödja personer med Parkinsons sjukdom till individuellt anpassad träning i deras vardag, i form av fortsatt och bibehållen träning och fysisk aktivitet i sin hemmiljö.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på grund och avanceradnivå, handledar magisterstudenter och en doktorand. Jag är kursansvarig för kursen Fysioterapi för Barn och Äldre.

Utbildning

Jag har sjukgymnastexamen från Trinity College Dublin, 2000, magisterexamen i sjukgymnastik från Uppsala Universitet 2007, och doktorsexamen i sjukgymnastik från Uppsala Universitet 2015. Utöver detta har jag vidareutbildat mig inom interventions och implementeringsvetenskap, objektiva metoder för mätning av fysisk aktivitet och högskolepedagogik.