Skip to main content

Om mig

Just nu ligger forskningsfokus på konsekvenser av lång sjukfrånvaro i termer av hälsa, förtidspension och dödlighet samt riskfaktorer för sjukfrånvaro. Jag jobbar med data från det Svenska tvillingregistret, andra nationella register samt frågeformulär. 

Min doktorsavhandling handlade om hur man kan behandla deprimerade människor med fysisk aktivitet. Data kom från en stor RCT, Regassa studien, som bland annat hade tre träningsgrupper med olika intensitet samt en sedvanlig behandlingsgrupp.

 

Utbildning

2013-2016      Karolinska Institutet, Stockholm

Med.dr. med fokus på epidemiologi och folkhälsa

Titel på avhandling: Exercise As Treatment For Depression

 

2010 – 2012      Karolinska Institutet, Stockholm

Magister i folkhälsa med fokus på epidemiologi                               

 

2005 - 2008       University of Iceland, Reykjavík

Kandidat i sociologi

Loading bibliometrics...