Skip to main content

Om mig

Leg Sjuksköterska, Operationssjuksköterska, Vårdpedagog och Med. Dr., FoUU AnOpIVA- kliniken

Forskningsbeskrivning

Perioperativ omvårdnad och säker vårdmiljö

Projektet fokuserar på säker vårdmiljö inom operationssjuksköterskans vårdande kontext  avseende infektionskontroll, teamarbete, vårdskador vid positionering av patient och om skydd mot kirurgisk rök.

Loading bibliometrics...