Om mig

Jag är operativ verksamhetschef för Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) och ansvarar för forskningsgruppen och de pågående studierna vid vårt forskningscentrum. Som hjärnforskare och med erfarenhet från forskning inom läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården så är mitt forskningsfokus att bättre förstå biologin bakom ätstörningar för att skapa nya förutsättningar för att börja utveckla riktade läkemedel, bättre diagnostik och nya skräddarsydda behandlingar. Professor Cynthia Bulik är grundare och driver Center for Eating Disorders Innovation. 

Aktuella forskningsstudier vid CEDI

EDGI (Eating Disorders Genetics Initiative) är den största genetiska studien av ätstörningar som, där vi utöver anorexia nervosa även studerar bulimia nervosa, hetsätningsstörning och andra specifika ätstörningar (OSFED).

CREAT (Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins) är en forskningsstudie med diskordanta enäggstvillingar med anorexia nervosa.

BEGIN (Binge Eating Genetics Initiative) är den första stora studien där vi försöker förstå hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet i bulimi och hetsätningsstörning.

IMA (Investigation of the Microbiome in Anorexia Nervosa) är en ny studie där interaktioner mellan genetiska faktorer och sammansättning av mikrobiomet (bakteriefloran) studeras vid Anorexia Nervosa.

ANGI (Anorexia Nervosa Genetics Initiative) är den största genetiska undersökningen av anorexia nervos som hittills genomförts.

Covid-19 ED är en forskningsstudie där vi försöker förstå hur corona-pandemin och Covid-19 påverkar personer med ätstörning och deras behandling.