Forskningsbeskrivning

Mina främsta forskningsintressen är effekter av produktionsmetoder och produktionssystem i jordbruket för mänsklig hälsa, och risk- och skyddsfaktorer för allergiutveckling i barndomen.

Angående kopplingar mellan jordbruk och hälsa är mitt intresse bred, och jag är för närvarande aktiv i projekt som rör säkerhets hos bekämpningsmedel, kadmiumhalten i grödor från ekologisk och konventionell produktion, biomarkörer för konsumtion av ekologisk mat, mfl.

Med avseende på allergiutveckling, så är jag aktiv i ALADDIN-studien (Assessment of Lifestyle and Allergic Disease During INfancy). ALADDIN-studien undersöker betydelsen av olika miljö- och livsstilsfaktorer under graviditet och barndom för risken att utveckla allergi under uppväxten.

Utbildning

2009 PhD i Analytisk Kemi, Lunds Universitet. Thesis: New applications and developments of field-asymmetric ion mobility spectrometry - mass spectrometry (FAIMS-MS)

2000 MSc i Analytisk Kemi, Lunds Universitet

1995-2000 student i Greifswald och Göttingen (Tyskland) och i Lund