Foto av Åsa Thurfjell

Åsa Thurfjell

Doktorand

Mitt doktorandprojekt vill öka kunskapen om blodprovet PEth är ett användbart sätt att uppmärksamma riskbruk av alkohol i samband med behandling av högt blodtryck inom primärvården.

Om mig

Jag är specialist i allmänmedicin och i arbetet på vårdcentralen försöker jag stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. I mitt uppdrag, för region Stockholm som sakkunnig inom Hälsofrämjande arbete, får jag möjlighet att arbetat med hur levnadsvanor kan bli ännu mer integrerat inom hälso- och sjukvården. Som vårdutvecklingsledare utbildar jag om levnadsvanor för patienter, studenter och hälso- och sjukvårdspersonal.  

Forskningsbeskrivning

Jag är doktorand sedan 2021 och mitt doktorandprojekt handlar om att uppmärksamma riskbruk av alkohol i primärvården. 

Tyvärr missar vi allmänläkare ofta att uppmärksamma om patienten har ett riskbruk av alkohol. Många patienter kommer därför inte erbjudas stöd att förändra sina alkoholvanor. Fokus i mitt doktorandprojekt är blodprovet Fosfatidylethanol (PEth), som mäter de senaste veckornas alkoholkonsumtion och som kan användas för att uppmärksamma riskbruk. PEth har börjat användas mer och mer inom svensk primärvård men studier i den kontexten är få.

I två kvalitativa studier kommer jag utforska läkarnas och patienternas erfarenheter av PEth i samband med behandling av högt blodtryck. Vi kommer i en tvärsnittsstudie även kartlägga prevalensen riskbruk. I den sista studien kommer vi undersöka genomförbarheten av att använda PEth i samband med behandling av högt blodtryck inom primärvården.

Effektiva rutiner för att uppmärksamma riskbruk av alkohol skulle kunna öka användningen av de metoder som kan stödja en patient att minska sin alkoholkonsumtion.