Profile picture of Åsa Svensson

Åsa Svensson

Kommunikatör

Kommunikatör på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och Centrum för hälsokriser. 

Om mig

Jag är kommunikatör på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och Centrum för hälsokriser

Som kommunikatör arbetar jag, bland annat, med att:

 • Ge rådgivning och planera kommunikation både i det dagliga arbetet och till ett projekt eller ett event
 • Förbättra existerande webbsidor eller utveckla nya
 • Producera eller förbättra texter
 • Hantera mediakontakter
 • Producera och publicera material för webben, som till exempel filmer, bilder och texter
 • Producera grafiskt material, som till exempel broschyrer och affischer
 • Bevaka mediarapportering
 • Producera pressbriefs
 • Stötta och rådgiva kring mediaframträdande
 • Svara på frågor från press

Utbildning

 • Kandidatexamen, Statsvetenskap, University of Strathclyde, Glasgow
 • ERASMUS utbytesprogram, Internationella relationer, Sciences Po, Paris
 • Masterexamen, Internationell journalistik, City University of London