Profile picture of Åsa Svensson

Åsa Svensson

Kommunikatör

Internkonsult i kommunikatörspoolen med uppdrag för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och Centrum för hälsokriser. 

Om mig

Jag är kommunikatör i KI:s kommunikatörspool och inom KI:s enhet för press och redaktionellt innehåll.

Inom kommunikatörspoolen jobbar jag 60% med uppdrag på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och Centrum för hälsokriser. På enheten för press och redaktionellt innehåll arbetar jag med mediabevakning av specifika frågor, textproduktion och stöd till presschefen. 

Som kommunikatör kan jag bland annat:

 • Ge rådgivning och planera kommunikation både i det dagliga arbetet och till ett projekt eller ett event
 • Förbättra existerande webbsidor eller utveckla nya
 • Producera eller förbättra texter
 • Hantera mediakontakter
 • Producera och publicera material för webben, som till exempel filmer, bilder och texter
 • Producera grafiskt material, som till exempel broschyrer och affischer

 

 • Bevaka mediarapportering
 • Producera pressbriefs
 • Stötta och rådgiva kring mediaframträdande
 • Svara på frågor från press

Utbildning

 • Kandidatexamen, Statsvetenskap, University of Strathclyde, Glasgow
 • ERASMUS utbytesprogram, Internationella relationer, Sciences Po, Paris
 • Masterexamen, Internationell journalistik, City University of London