Om mig

Jag är leg.sjuksköterska och tog examen vid Karolinska Institutet 2004, har också en socialomsorgsexamen. Har varit verksam i äldreomsorgen och har ett stort intresse för människan i sjukdom och hälsa såväl i eget boende som vård- och omsorgsboende. Disputerade 2015 med avhandlingen Medicine management in municipal home care: delegating, administrating and receiving.  Är representant för omvårdnad i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd.

Har också följt den tekniska utveckligen i såväl vård som pedagogik eftersom jag också undervisar på Sophiahemmet Högskola i demensutbildningar på distans för biståndshandläggare, undersköterskor och sjuksköterskor. Har nu en postdoktjänst i forskargruppen ICare där forskning fokuserar på Interaktion, Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Innovation, Intervention och Implementering. Jag ingår i projektet, Att leva bättre och längre med cancer: effekter av personcentrerad vård med stöd av mobil teknik.

Forskningsbeskrivning

Projektet utgår i från att från individen som en resurs i samverkan för att förbättra dennes situation och hälsa och utvärderar effekterna av att patienter med prostatacancer regelbundet rapporterar symtom och får stöd med att hantera dessa. Rapporteringen sker digitaliserat i form av en interaktiv app (Interaktor) för smart mobiltelefon eller surfplatta. Via appen rapporterar patienterna symtom och besvär regelbundet och tillhandahåller egenvårdsråd. Syftet är att utveckla och utvärdera effekter av användning av en app för rutinmässig rapportering av symtom och stöd för egenvård i kombination med motiverande samtal på vårdcentralen utifrån en gemensamt upprättad vårdplan. Hypotesen är att interventionen ska leder till mindre symtombörda och bättre livskvalitet, samtidigt som vården blir kostnadseffektiv och tidiga återfall kan identifieras.