Education Administrator

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör

Om mig

Som utbildningsadministratör arbetar jag med studentrelaterade uppgifter och har mycket kommunikation med våra studenter på grund- och masterkurserna. Det handlar om att förbereda semester och kurssamtal med uppgifter som t.ex. kursregistrering, kursadministration och gruppering av studenter. Vidare arbetar jag med resultatredovisning av våra programkurser, anmälan till och administration av tentamen samt LADOK-hantering som är vårt system för betygsredovisning. I arbetet ingår studentservice som bland annat innebär att svara på förfrågningar, hänvisa till rätt helpdesk, hantera ärenden och dela ut tentor. Övriga arbetsuppgifter är knutna till gruppen Björn Högberg, som inkluderar KLARA-hantering, fakturering och administrativt stöd till hans forskargrupp.

Utbildning

MSc in genetics and plant molecular biology from Stockholm University