Anton Gisterå. Photo: Andres Laguna

Anton Gisterå

Biträdande lektor

Om mig

Jag är legitimerad läkare och medicine doktor som bedriver forskning inom kardiovaskulär immunologi. För närvarande är jag biträdande lektor inom experimentell kardiovaskulär forskning.

Forskningsbeskrivning

Undersöker hur det adaptiva immunsystemet är specifikt involverat i åderförfettningsprocessen samt i andra relaterade kardiovaskulära sjukdomstillstånd.

Pedagogiska meriter

Undervisar på läkarprogrammet, biomedicinprogrammet, för masterstudenter och doktorander. Medlem i styrgruppen för det kardiovaskulära doktorandprogrammet.

Utbildning

2004-2010, Läkarprogrammet, Uppsala Universitet

2010-2016, Medicine doktor, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

2019, Honorary credential for Memorial Seminar for Academician Zhijun Wang, Department of physiology and pathophysiology, College of Basic Medical Sciences, Peking University