Skip to main content
Annika Östman Wernerson, Dean of Higher Education

Annika Östman Wernerson

Professor/överläkare

Om mig

Jag är vicerektor för utbildning sedan 1 januari 2019 och professor i njur- och transplantationsvetenskap vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik samt överläkare i patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Min forskning omfattar både medicin och pedagogik. Inom det medicinska projektet studerar jag bakomliggande mekanismer för olika njursjukdomar. Mina pedagogiska projekt syftar till att förstå hur känslomässigt svåra situationer påverkar läkar- sjuksköterske- och lärarstudenters lärande. 

Jag är ledamot i KI:s Pedagogiska Akademi och har tagit emot Handledarpris och KI:s Pedagogiska pris. Mitt starka engagemang i utbildningsfrågor sträcker sig långt tillbaka i tiden. Som tidigare ledamot i läkarprogrammets programnämnd samt föreståndare och samordnare för Centrum för klinisk utbildning (CKU) har jag fått ägna mig åt detta viktiga område.

I dag kombinerar jag kliniskt arbete med forskning och undervisning i bland annat patologi. Det är en stor förmån att kunna få arbeta som lärare, kliniker och forskare. Att nu även vara en del av KI:s akademiska ledning gör möjligheterna att kunna bidra till KI:s utveckling på samtliga områden ännu större än tidigare. 

Forskningsbeskrivning

Som forskningsledare inom njursjukdomar och medicinsk pedagogik ägnar jag mig åt mina två forskningsområden och har genom åren publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer. Jag är huvudhandledare till två doktorander och till tre som har disputerat. Samt bihandledare till nio doktorander, varav åtta har disputerat och en är pågående.

Min nuvarande forskning inom njursjukdomar finansieras bland annat av ALF-medel och medel från Njurfonden. Projektet syftar till att få bättre kunskap om orsaken till olika typer av medicinska njursjukdomar. Genom ett nära samarbete med flera kliniker kartlägger vi noga patienter som genomgår njurbiopsi. Syftet är att förebygga sjukdom samt att förbättra metoder för diagnostik, behandling och uppföljning. Som en del av detta projekt samarbetar jag med forskare i Centralamerika och Asien för att ta reda på varför unga män som arbetar på plantager drabbas av kronisk njursvikt.

Min nuvarande pedagogiska forskning finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Tillsammans med mina medarbetare studerar jag hur känslomässigt påfrestande situationer påverkar läkar- och lärarstudenters lärande. Projektet görs i samarbete med Linköpings universitet och syftar till att få bättre kunskap om studenters utveckling och socialisering in i yrket och vad utbildningarna eventuellt kan göra för att bättre stödja studenterna inför deras kommande yrkesutövande.

Utvalda publikationer - medicin

1.   Ma X, Schwarz A, Zambrano Sevilla S, Levin A, Hultenby K et al: Deplettion of Gprc5a promotes development of diabetic nephropathy. J Am Soc Nephrol 29:1679-1689, 2018.

2.   Wijkström J, Jayasumana C, Dassanayake R, Priyawardane N, Godakanda N, Siribaddana S et al: Morphological and clinical findings in Sri Lankan patients with chronic kidney disease of   unknown cause (CKDu): Similarities and differences with Mesoamerican Nephropathy. PLoSOne 13:e0193056, 2018.

3.   Sun J, Hultenby K, Axelsson J, Nordström J, He B, Wernerson A et al: Proximal Tubular Expression Patterns of Megalin and Cubilin in Proteinuric Nephropathies. Kidney Int Rep 2:721-732, 2017.

4.   Wijkström J, González-Quiroz M, Hernandez M, Trujillo Z, Hultenby K, Ring A et al. Renal Morphology, Clinical Findings, and Progression Rate in Mesoamerican Nephropathy. Am J Kidney Dis. 2017; 69:626-636.

5.   Demetris AJ, Bellamy C, Hübscher SG, O'Leary J, Randhawa PS, Feng S et al:  2016 Comprehensive Update of the Banff Working Group on Liver Allograft Pathology: Introduction of Antibody-Mediated Rejection. Am J Transplant. 2016; 16: 2816-2835.

Utvalda publikationer - pedagogik

1.   Weurlander M, Lönn A, Seeberger A, Hult H, Wernerson A: How do medical and nursing students experience emotional challenges during clinical placements? Int J Med Ed 27: 74-82, 2018.

2.   Lindqvist H, Weurlander M, Wernerson A, Thornberg: Resolving feelings of professional inadequacy: Student teachers´ coping with distressful situations. Teaching and teacher ed. 2017: 64; 270-79.

3.   Weurlander M, Scheja M, Hult H, Wernerson A: The struggle to understand: Exploring students’ experiences of learning and understanding during a university course. Studies in higher education. DOI: 10.1080/03075079.2014.930122, 2014.

4.   Turunen Olsson P, Weurlander M, Mattiasson A-C, Wärn Hede G, Panagiotidis G, Broberger B et al: “It´s all connected!” Nursing students´experiences of an integrated case seminar. Innov Educ Teach Int. DOI:10.1080/14703297.2014.943786, 2014.

5.   Weurlander M, Scheja M, Hult H, Wernerson A. Emotionally challenging learning situations: medical students’ experiences of autopsies. Int J Med Ed; 3; 63-70, 2012.

Pedagogiska meriter

Sedan 1986 har jag undervisat i patologi på ett flertal utbildningsprogram och har även varit studierektor, kursansvarig och programstudierektor på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Sedan länge bedriver jag pedagogisk utveckling och forskning och har bland annat utvecklat kurser och medverkat i förändringen av läkarprogrammet (LUT), utvecklat studentaktiverande fallseminarier i patologi för studenter inom flera utbildningsprogram (läkar-, tandläkar-, sjuksköterske-, biomedicin och medicinsk informatikprogrammen) samt medverkat till att ta fram nya examinationsformer. Beträffande min forskning inom medicinsk pedagogik vg se ovan.

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991
  • Dr Med Sc,  Karolinska Institutet, 1990
  • Framtidens lärare,  Karolinska Institutet, 2000-2002
  • Docent,  Karolinska Institutet, 2003
  • Överläkare i klinisk patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 2004
  • IMEX (International Medical Educators Exchange), 2011-2013
  • Professor,  Karolinska Institutet, 2016

Akademiska priser och utmärkelser

  • Huddinge sjukhus Handledarpris 2003
  • Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi sedan 2011
  • Karolinska Institutets Pedagogiska Pris 2012
Loading bibliometrics...