Skip to main content

Om mig

Jag är docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI). Jag är legitimerad sjukgymnast (numera fysioterapeut) och försvarade min avhandling om främre korsbandsrekonstruktion med två olika typer av ersättningsmaterial och två olika rehabiliteringsmodeller år 2007, vid KI. 2008 rekryterades jag till sektionschef för Sektionen för fysioterapi av dåvarande prefekten vid Institutionen för Vårdevetenskap, Neurobiologi och samhälle . I samband med att jag fick ett större forskningsanslag 2013 (fördelat på 4 år) från Centrum för Idrottsforskning blev jag istället biträdande sektionschef. Denna position avslutades i April 2018.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är för närvarande i huvudsak inriktad på att kartlägga i vilken grad och hur ofta våra unga elitakiva idrottare som studerar på Sveriges Riksidrottsgymnasier är skadade. Min grupp fokuserar också på att kartlägga riskfaktorer för skada och annan ohälsa/hälsa så som träningsmängd, träningsintensitet men också faktorer som fysisk funktion, stress, sovvanor, matvanor och självkänsla. Vi studerar också eventuella könskillnader. Inom projektet har jag för närvarande en doktorand som särskilt studerar samband mellan fysisk funktion och risk för skada. År 2017 disputerade en annan doktorand som varit verksam i projektet med titeln ”Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes”. Utöver det är jag bihandledare till en doktorand som studerar tidig funktionell rehabilitering efter acchillesene-operation och en annan doktorand som jämför hög- och lågintensiv träning vid knäledsartros. I huvudsak har jag erhållit medel för att kunna bedriva denna forskning från Centrum för Idrottsforskning.

 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i huvudsak inom områden som berör fysioterapi, idrottsmedicin, rehabilitering efter idrottsskada och i ämnet styrketräning. Jag har under de senaste 10 åren designat och utvecklat kurser och implementerat olika examinationsformer inom kurser på såväl grund som avancerad nivå. Jag har varit delaktig i arbetet runt att skapa två nya utbildningsprogram i fysioterapi (2007 och 2015). Jag har under flertalet år varit utbildningsansvarig vid Sektionen för fysioterapi, vilket innefattar arbete med att säkra hög pedagogisk kompetens för involverade lärare, men också att utbildningen håller excellent kvalitet. Jag är för närvarande kursledare och examinator för kursen Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 Hp. Detta är den första poänggivande kursen i yoga som bedrivs på ett medicinskt universitet i Europa. År 2010 erhöll jag priset som bästa lärare på Fysioterapiprogrammet.

Utbildning

2015 Docentkompetens i fysioterapi

2007 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, idrottsmedicin, Karolinska Institutet

2003 Specialistkompetens i idrottsmedicin

1988 Kandidat- och yrkesexamen I sjukgymnastik, Göteborgs Vårdhögsskola

Akademiska priser och utmärkelser

2017 och pågående: ordförande i Sektionen för fysioterapi inom SFAIM (svensk förening för idrottsmedicin och fysisk aktivitet)

2017 och pågående: styrelseledamot i SFAIM (svensk förening för idrottsmedicin och fysisk aktivitet)

2018 Editor, tillsammans med Eva Rasmussen-Barr för boken Idrottsskada – från prevention till säker återgång i idrott, Studentlitteratur.

2010 Utsedd till årets lärare på Fysioterapiprogrammet, Karolinska Institutet.

2010 Utsedd till bästa föreläsare på Scandinavian Congress in medicine and science in sports, Danmark.

Loading bibliometrics...