Annelies

Annelies Vant Westeinde

Postdoktor

Om mig

Jag har en kandidatexamen i psykobiologi och en masterexamen i neurobiologi från the University of Amsterdam. Efter att jag flyttade till Sverige arbetade jag som forskningsassistent i ett projekt om autism och ADHD vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) under några år, och fortsatte sedan att doktorera på endokrinologisk enhet för barn i ett projekt om hjärnans hälsa vid binjurebarksvikt. Min doktorsexamen fokuserade specifikt på hjärnans struktur och funktion vid medfödd adrenal hyperplasi (CAH) och autoimmun Addisons sjukdom. Hjärnhälsan i dessa sällsynta sjukdomar är inte välkänd, och mycket arbete återstår att göra för att hjälpa till att förstå effekten av binjurebarksvikt på hjärnan och förhoppningsvis förbättra livskvaliteten för dessa patienter.

För närvarande är jag postdoctoral forksare och fortsätter att studera kognition och hjärnhälsa vid endokrina störningar samt medfödda metabolismfel. Mitt huvudsakliga intresse är att förstå samspelet mellan hormoner, hjärnan, kognition och beteende.

Forskningsbeskrivning

Vår grupp arbetar för närvarande med projekt som fokuserar på hjärnans utveckling vid medfödda metabolismfel och förståelse av de långsiktiga konsekvenserna av binjurebarksvikt på hjärnan, såväl som konsekvenserna av prenatal dexametasonbehandling i samband med CAH-graviditeter.

 

Publications:

 

van’t Westeinde, A., Karlsson, L., Messina, V., Wallensteen, L., Brösamle, M., Dal Maso, G., Lazzerini, A., Kristensen, J., Kwast, D., Tschaidse, L., Auer, M., Nowotny, H., Persani, L., Reisch, N. and Svetlana Lajic. (2023). An update on the long-term outcomes of prenatal dexamethasone treatment in congenital adrenal hyperplasia. Endocrine Connections, 12:4, e220400. DOI: 10.1530/EC-22-0400

 

van’t Westeinde, A., Zimmermann, M., Messina, V., Karlsson, L., Padilla, N. and Lajic, S. (2022). Brain activity during visuospatial working memory in congenital adrenal hyperplasia, Cortex. 159, 1- 15. DOI: 10.1016/j.cortex.2022.10.012

 

van’t Westeinde, A., Padilla, N., Siqueiros Sanchez, M., Fletcher-Sandersjöö, S., Kämpe, O., Bensing, S. and Lajic, S. (2022). Brain structure in autoimmune Addison’s disease. Cerebral Cortex, 1-12. DOI: 10.1093/cercor/bhac389

 

Messina, V., van’t Westeinde, A., Padilla, N. and Lajic. S. (2022). First trimester dexamethasone treatment is not associated with alteration in resting-state connectivity at adolescent or adult age. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 107, 2769–2776. DOI: 10.1210/clinem/dgac426

 

van’t Westeinde, A., Ström, S., Hirvikoski, T., Dahlqvist, P., Wahlberg, J., Gezelius, A., Kämpe, O., Bensing, S. and Lajic, S. (2022). Young adult Swedish patients with autoimmune Addison´s disease report difficulties with executive functions in daily life despite overall good cognitive performance. Psychoneuroendocrinology, 140, 105714. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2022.105714

 

Messina, V., van’t Westeinde, A., Padilla, N. and Lajic, S. (2022). Changes in resting-state functional connectivity in patients with congenital adrenal hyperplasia. NeuroImage Clinical, 35, 103081. DOI: 10.1016/j.nicl.2022.103081

 

van’t Westeinde, A. and Patel, K.D. (2022). Heartfulness meditation: a yogic and neuroscientific perspective. Frontiers in Psychology: Hypothesis and Theory, 13, 806131. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.806131

 

van’t Westeinde, A., Zimmermann, M., Messina, V., Karlsson, L., Padilla, N. and Lajic, S. (2020). First trimester DEX treatment is not associated with altered brain activity during working memory performance in adults. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 105(11), e4074-e4082. DOI: 10.1210/clinem/dgaa611

 

van’t Westeinde, A., Karlsson, L., Nordenström, A., Padilla, N. and Lajic, S. (2020). First-trimester prenatal dexamethasone treatment is associated with alterations in brain structure at adult age. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 105(8). DOI: 10.1210/clinem/dgaa340

 

Cauvet, E.,* van’t Westeinde, A.,* Toro, R., Kuja-Halkola, R., Neufeld, J., Mevel, K. and Bölte, S. (2020). The social brain in female autism: a structural imaging study of twins. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 15(4), 423-436. DOI: 10.1093/scan/nsaa064

 

van’t Westeinde, A., Karlsson, L., Thomsen Sandberg, M., Nordenström, A., Padilla, N. and Lajic, S. (2020). Altered gray matter structure and white matter microstructure in patients with congenital adrenal hyperplasia: relevance for working memory performance. Cerebral Cortex, 30(5):2777-2788. DOI: 10.1093/cercor/bhz274

 

Neufeld, J., Hagström, A., van’t Westeinde, A., Lundin, K., Cauvet, E., Willfors, C., Isaksson, J., Lichtenstein, P. and Bölte, S. (2020). Global and local visual processing in autism – a co-twin-control study. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 61(4):470-479. DOI: 10.1111/jcpp.13120

 

van’t Westeinde, A.,* Cauvet, E.,* Toro, R., Kuja-Halkola, R., Neufeld, J., Mevel, K. and Bölte, S. (2019). Sex differences in brain structure: a twin study on restricted and repetitive behaviours in twin pairs with and without autism. Molecular Autism, 11, 1. DOI: 10.1186/s13229-019-0309-x

 

Cauvet, E.,* van’t Westeinde, A.,* Toro, R., Kuja-Halkola, R., Neufeld, J., Mevel, K. and Bölte, S. (2019). Sex differences along the Autism Continuum: A twin study of brain structure. Cerebral Cortex, 29 (3), 1342-1350. DOI: 10.1093/cercor/bhy303

 

Isaksson, J., van’t Westeinde, A., Cauvet, E., Neufeld, J., Lundin, K. Willfors, C. and Bölte, S. (2019). Social Cognition in Autism and other Neurodevelopmental Disorders - A co-twin control study. Journal of autism and developmental disorders, 1-11. DOI: 10.1007/s10803-019-04001-4

 

Myers, L., van’t Westeinde, A., Kuja-Halkola, R., Tammimies, K., & Bölte, S. (2018). 2D: 4D ratio in neurodevelopmental disorders: a twin study. Journal of autism and developmental disorders, 48, 3244-3252. DOI: 10.1007/s10803-018-3588-8

 

Pedagogiska meriter

Lärarassistent på DIS Study abroad in Scandinavia, (September 2018 - July 2019).

Lärarassistent på University of Amsterdam, (November 2011 - January 2012 & September 2013 - July 2014).