mig.png

Anna Backman

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Anna Backman arbetar som doktorand vid KI i samarbete med Habilitering & Hälsa, Stockholm. Arbetet innebär en omfattande utvärdering av det psykoedukativa internetbaserade programmet SCOPE för unga med autismspektrumtillstånd (AST) (se länk till höger). Andra forskningsprojekt innebär ytterligare utvärderingar av interventioner för vuxna med AST och kvinnor med AST. Tidigare forskningsintressen har funnits inom området föräldrastöd vid ADHD samt exekutiva funktioner vid ADHD.  

Pedagogiska meriter

Anna undervisar masterstudenter i psykologi (psykologprogram) 

 

Utbildning

Anna Backman är legitimerad psykolog.

Loading bibliometrics...