Om mig

Jag har en bakgrund med psykologstudier här på Karolinska Institutet. Utöver mina doktorandstudier så arbetar jag även med MemClin-projektet och med det Svenska Lewy Body Nätverket. Tidigare så har jag även arbetat med omvårdnad av patienter med demenssjukdom.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt är fokuserat på hjärnavbildning vid Lewykroppsdemens med ett fokus cerebrovaskulära faktorer. Inom projektet så kommer vi att använda olika metoder – från klinisk tillgängliga till det innovativa för att undersöka både kliniska presentationer och mer mekanistiska funktioner. Jag har också ett intresse av att förstå komplexiteten och variationen av tillstånd som ses inom den kliniska vardagen och det är något som vi försöker att bättre förstå igenom MemClin-projektet.