Om mig

- Adjunkt på Enheten för logopedi. 

- Disputerade 30 september 2022 med avhandlingen Babbling, speech and language in children with neurological disabilities – development, validity of measures and effect of intervention. Avhandlingen finns att ladda ner här

- Klinisk anställning som logoped på Habiliteringscenter Söderstaden, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

 

Forskningsområden:

- Tal- och språkutveckling hos barn med medfödda neurologiska funktionsnedsättningar som cerebral pares, Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

- Behandling av tal- och språksvårigheter hos barn med cerebral pares.

- Joller som prediktor för tal- och språksvårigheter hos barn.

 

Forskningsbeskrivning

Tal- och språksvårigheter hos barn med Downs syndrom, cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning

Många barn kan ha svårt att uttrycka sig när de är små, men barn med neurologiska funktionsnedsättningar löper en ökad risk för stora och varaktiga tal- och språksvårigheter. I mitt avhandlingsprojekt undersöks tal- och språkutvecklingen hos en grupp barn med Downs syndrom, cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning från 1 till 7 års ålder.  

Joller som prediktor för tal- och språksvårigheter hos barn 

Tidigare forskning har visat att hur barn jollrar kan säga något om deras kommande tal- och språkutveckling, men för att undersöka detta krävs att tillförlitliga och relevanta metoder används för att bedöma joller. I mitt avhandlingsprojekt utvärderas olika aspekter av metodologi för bedömning av joller.

Behandling för små barn med cerebral pares och tal- och språksvårigheter

Trots att många barn med cerebral pares har tal- och språksvårigheter, finns det få studier som utvärderar behandling av svårigheterna vetenskapligt. I mitt avhandlingsprojekt ingår en behandlingsstudie där effekten av en föräldraimplementerad behandling av små barn med cerebral pares och tal- och språksvårigheter undersöks.

Pedagogiska meriter

Undervisningsområden:

- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

- Tal- och språkstörningar hos barn med medfödda neurologiska funktionsnedsättningar

- Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation.

Jag deltar i undervisning på logopedprogrammet i flertalet olika kurser. Jag är ansvarig för strimman om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). AKK är ett samlingsnamn för olika typer av kommunikationshjälpmedel och –metoder som används av personer som inte kan göra sig förstådda med tal i den utsträckning de behöver. Jag har kursledaruppdrag för en kurs om joller och kommunikationssvårigheter hos små barn samt undervisar också om karaktäristik, diagnostik och behandling av tal- och språkstörningar vid medfödda neurologiska funktionsnedsättningar.

Utbildning

Logopedexamen från Lunds universitet 2008.

Masterexamen i logopedi från Karolinska Institutet 2015.

Disputerade vid Karolinska Institutet 2022.