Om mig

Professor i medicinsk mikrobiell patogenes vid institutionen för medicin, Huddinge.

Anna Norrby-Teglund föddes 1968 i Göteborg och blev 1990 fil kand i biologi med mikrobiologisk och bioteknisk inriktning vid Umeå universitet, där hon 1994 disputerade på avhandlingen "The role of superantigens in pathogenesis of group A streptococcal infections".

Hon gjorde post doc vid University of Tennessee, Memphis, USA 1994-1997. 1997 kom hon till Karolinska Institutet som forskare vid institutionen för infektionssjukdomar. Hon blev docent i mikrobiologi vi Karolinska Institutet 1999.

Åren 2000-2003 var hon forskarassistent vid Medicinska forskningsrådet med placering vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet där hon sedan dess bedriver sin forskning.

Forskningsbeskrivning

Forskare inom medicinsk mikrobiell patogenes studerar hur mikrober, framför allt bakterier orsakar sjukdomar. Forskningen kan gälla såväl samspelet mellan bakterien och den smittade människans immunförsvar som hur sjukdomen kan diagnostiseras och hur den ska behandlas. Anna Norrby-Teglund studerar i sin forskning en dramatisk sjukdom, infektion med streptokocker grupp A. Den kan i svåra fall sprida sig i kroppen på några timmar och orsaka vävnadsdöd, blodförgiftning och chock.

Loading bibliometrics...