Anna Nordenström

Anna Nordenström

Professor, adjungerad

Om mig

Anna Nordenström är adjungerad professor i pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar vid institutionen för kvinnos och barns hälsa sedan 1 januari 2018. Hon är också överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset.

Loading bibliometrics...