Anna Nilsson, Assoc professor and senior consultant

Anna Nilsson

Lektor/överläkare

Forskningsbeskrivning

Vaccination är ett exempel på hur människan kan erhålla immunitet under lång tid. Barn som behandlas med cellgifter på grund av cancer förlorar ofta antikroppar de har fått vid tidigare vaccinationer, och ny vaccination kan inte alltid återställa skyddande nivåer av antikroppar mot sjukdomar som mässling och stelkramp. I vår forskning studerar vi hur olika immunmodulerande läkemedel påverkar antikroppsproducerande plasmaceller och deras stödjeceller i benmärgen in vitro och in vivo i olika studiemodeller.
Projektansvarig: Anna Nilsson MD PhD