Om mig

Jag är docent i vårdvetenskap och anställd som universitetssjuksköterska på Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Mitt kliniska arbete är diabetessjuksköterska för barn och ungdomar på Sachsska. 

Internationellt är jag involverad i ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) med uppdatering av riktlinjer för diabetesvård bland barn och unga. 

Min fritid ägnas mycket åt friluftsliv, paddling och längdskidåkning är favoritsysselsättningar.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst fokuserad på att identifiera faktorer av betydelse för att förbättra vården och egenvården bland barn och unga med diabetes. I min forskning använder jag både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Jag är forskargruppsledare för forskargruppen Pediatrik Lindholm Olinder. 

Pedagogiska meriter

Anna Lindholm Olinder ansvarar för en uppdragsutbildning, "Diabetes och diabetsesvård bland barn, tonåringar och unga vuxna" på KISÖS. 

Anna Lindholm Olinder är en av kursledarna på specialistsjuksköterskeprogrammet för sjuksköterskor i diabetesvård på Uppsala Universitet.

Hon medverkar också i valbar kurs på T5 sjuksköterskeprogrammet inom omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjebaserad omvårdad på KISÖS.

Akademiska priser och utmärkelser

Anna Lindholm Olinder fick utmärkelsen "Årets Diabetessjuksköterska" 2022.