Om mig

Jag är anställd som universitetssjuksköterska på Sachsska barn och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Mitt kliniska arbete är diabetessjuksköterska för barn och ungdomar på Sachsska. Jag arbetar också på Uppsala universitet där jag undervisar på specialistsjuksköterskeprogrammet för sjuksköterskor inom diabetesvård.

Internationellt är jag involverad i ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), dels med uppdatering av riktlinjer (Education Chapter) och dels med att planera och genomföra en utbildning för blivande diabetessjuksköterskor i Afrika.

Min fritid ägnas mycket åt friluftsliv, paddling och längdskidåkning är favoritsysselsättningar.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är främst fokuserad på att identifiera faktorer av betydelse för att förbättra vården och egenvården bland barn och unga med diabetes. I min forskning använder jag både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Jag är forskargruppsledare för forskargruppen Pediatrik Lindholm Olinder. 

Pedagogiska meriter

Anna Lindholm Olinder är en av kursledarna på specialistsjuksköterskeprogrammet för sjuksköterskor i diabetesvård på Uppsala Universitet.

Hon medverkar också i valbar kurs på T5 sjuksköterskeprogrammet inom omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjebaserad omvårdad på KISÖS.