Om mig

Jag är docent och lektor i fysioterapi vid KI och fysioterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag disputerade i fysioterapi vid KI. Därefter gjorde jag min postdoktorala utbildning först vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och sedan vid Aging Research Center, KI.

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör hälsa hos äldre personer, med särskilt fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet, stillasittande och fall. Forskningen kombinerar kliniska studier (interventions- och implementeringsforskning) med stora populationsbaserade studier. Målen är att öka kunskapen om:

  1. Riskfaktorer för och konsekvenser av funktionshinder, fysisk inaktivitet och skadliga fall hos äldre personer
  2. Effekter av träningsinterventioner på fysisk funktion och hälsa på äldre dagar
  3. Implementering av evidensbaserade metoder i klinisk praxis

Min forskning har stöttats av bland andra Region Stockholm (CIMED och ALF), Vetenskapsrådet, FORTE, Strategiskt Forskningsområde Vårdvetenskap vid KI, KI fonder, Forskarskolan i Vårdvetenskap och Konung Gustaf Vs och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Jag var WP-ledare i det EU-finansierade MPI-age-projektet (2014–2017: http://www.mpiage.eu/), och jag är för närvarande WP-ledare för det europeiska SHARED-projektet. Jag är huvudhandledare för en doktorand och en postdoktor, och bihandledare till tre doktorander.

Forskningsprojekt

  • Early identification of older adults at risk for injurious falls—from observational studies to implementation
  • Social Health And Reserve in the Dementia patient journey (SHARED)
  • Preventing functional decline in acutely hospitalized older patients – effect of a simple exercise program versus individualized multicomponent training (PREV FUNC study)
  • Preventing functional decline in acutely hospitalized older adults – effect and process evaluation of a transitional care intervention

Pedagogiska meriter

Jag har varit kursledare, examinator och lärare för flera kurser på forskarnivå, avancerad nivå och grundutbildningsnivå. Jag är för närvarande ansvarig för kurserna på avancerad nivå, Hälsa på äldre dagar ur ett multiprofessionellt perspektiv", och "Magisterkurs i demensvård för fysioterapeuter och arbetsterapeuter".

Jag har mer än 15 veckors högskolepedagogisk utbildning.

För närvarande är jag en av fem pedagogiska ambassadörer för forskarutbildningen vid KI.

Akademiska priser och utmärkelser

Mottagare av Karolinapriset för föredömlig klinisk forskning 2015: https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2015/05/karolinaprise…