Anna-Karin Danielsson Foto: Markus Marcetic

Anna-Karin Danielsson

Forskarassistent

Forskningsbeskrivning

Alkohol- och drogepidemiologisk forskning.

Jag är docent i folkhälsovetenskap och projektledare för programmet "Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis" finansierat av Forte. Min forskning fokuserar på att identifiera prediktorer för alkohol- och droganvändning samt att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av användning. 

Jag är också involverad i det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD), där vi samlar in och presenterar data över alkohol- och narkotikakonsumtionen i Sverige och gör jämförande studier mellan länder. http://www.healthdata.org/

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

 • Kursansvarig/lärare/handledare/examinator för kandidat- och magisterstudenter i Folkhälsovetenskap/Global Hälsa 2013-ff

Utbildning

Docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, PhD i Socialmedicin, 2011

Grundutbildning i kriminologi, psykologi, socialpsykologi

Akademiska priser och utmärkelser

Beviljade forskningsanslag som huvudsökande (senaste 5 åren):

 • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2018+2019+2020, Glasklart och iBAC: att mäta alkoholkonsumtion och behandla alkoholproblem
 • Martin Rinds Stiftelse, 2018, Cannabis use: understanding pathways to other illicit drug use, drug use-related morbidity and dependence
 • Forte, 2016, Alcohol, tobacco and drug use: From predictors to policy and practice

Medsökande (senaste 5 åren):

 • ALF, 2021, Pharmacological treatment of alcohol use disorders – who, where and with which long term outcomes?
 • ALF, 2021, Betydelsen av en initial månads helnykterhet i behandling av alkoholberoende med inriktning på kontrollerat drickande: effekter på alkoholkonsumtion och hälsotillstånd vid kort- och långtidsuppföljning
 • Forte, 2019, Alcohol dependence: level of consumption, severity of dependence, health status and treatment impact on long term outcomes
 • Forte, 2019, Alcohol- and drug related disease burden in Nordic countries: Health achievements in view of policy changes
 • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2017+2018. Alcohol misuse and Autism Spectrum Disorders: co-occurrence, treatment obstacles
 • Forte, 2017. Cannabis use among young people in Sweden – patterns, correlates and harm.
 • Forte, 2017. Population-based studies of the incidence, prevalence and consequences of posttraumatic stress disorder in the changing demographic landscape of Sweden.

 

Loading bibliometrics...