Anna-Karin Danielsson Foto: Markus Marcetic

Anna-Karin Danielsson

Forskarassistent

Forskningsbeskrivning

Alkohol- och drogepidemiologisk forskning.

Jag är docent i folkhälsovetenskap och projektledare för programmet "Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis" finansierat av Forte. Min forskning fokuserar på att identifiera prediktorer för alkohol- och droganvändning samt att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av användning. 

Jag är också involverad i det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD), där vi samlar in och presenterar data över alkohol- och narkotikakonsumtionen i Sverige och gör jämförande studier mellan länder. http://www.healthdata.org/

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

Kursansvarig/lärare/handledare/examinator för kandidat- och magisterstudenter i Folkhälsovetenskap/Global Hälsa 2013-ff

Utbildning

Docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, PhD i Socialmedicin, 2011

Grundutbildning i kriminologi, psykologi, socialpsykologi

Akademiska priser och utmärkelser

Beviljade forskningsanslag som huvudsökande (senaste 5 åren):

Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA) Martin Rinds Stiftelse Forte

Medsökande (senaste 5 åren):

ALF Forte Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA)

 

Loading bibliometrics...