Anna-Karin Danielsson Foto: Markus Marcetic

Anna-Karin Danielsson

Senior forskare

Forskningsbeskrivning

Alkohol- och drogepidemiologisk forskning.

Jag är docent i folkhälsovetenskap och projektledare för programmet "Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis" finansierat av Forte. Min forskning fokuserar på att identifiera prediktorer för alkohol- och droganvändning samt att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av användning. Jag arbetar även i flera kliniska projekt, där ambitionen är att förbättra dagens beroendevård. https://ki.se/gph/livsstilens-betydelse-for-halsan-liv-studien och https://nyheter.ki.se/behover-du-hjalp-att-dricka-mindre-delta-i-en-studie

Jag är också involverad i det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD), där vi samlar in och presenterar data över alkohol- och narkotikakonsumtionen i Sverige och gör jämförande studier mellan länder. http://www.healthdata.org/

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

  • Kursansvarig/lärare/handledare/examinator för kandidat- och magisterstudenter i Folkhälsovetenskap/Global Hälsa 2013-ff

Utbildning

Docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, PhD i Socialmedicin, 2011

Grundutbildning i kriminologi, psykologi, socialpsykologi (Uppsala universitet, Stockholms universitet)

Akademiska priser och utmärkelser

Beviljade forskningsanslag som huvudsökande (senaste 5 åren):

  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA)
  • Martin Rinds Stiftelse
  • Forte

Medsökande (senaste 5 åren):

  • ALF
  • Forte
  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA)