Om mig

Jag är docent, biträdande lektor och gruppledare, samt biostatistiker och cancerepidemiolog med forskningsintressen inom cancer, reproduktion, tillämpad biostatistik och register-baserad forskning.

I min grupp finns Dr Frida Lundberg och doktorander Leo Gkekos och Katrín Gunnarsdóttir.

Jag är gästforskare på Cancer Registry of Norway där jag leder forskningsprojekt om bröstcancerförekomst och överlevnad. Jag är också projektledare och co-leader av två stora nordiska cancerprojekt: i) Nordic cancer and COVID-19 project och ii) the NORDCAN Survival Studies.

Jag samarbetar med kliniska forskare på Karolinska Universitetssjukhuset, Capio St Göran och Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Postdoktorperioder genomförde jag på Cancer Registry of Norway (2017-2018) och Karolinska Institutet (2018-2020).  

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om cancer och reproduktionsfaktorer, med särskilt fokus på graviditetsnära cancer, dvs cancer som diagnosticeras under eller inom 2 år efter graviditet. Jag har också ett vidare intresse av reproduktionsfaktorer (antal barn, IVF, ålder vid barn, förlossningskomplikationer) och cancerrisk, samt hur barnafödandet påverkas hos unga canceröverlevare. Pga förbättrade behandlingar och överlevnad är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter unga kvinnor och män har att bilda familj efter cancer.

Mitt andra forskningsområde rör bröstcancer hos kvinnor. Jag studerar hur överlevnaden förbättrats över tid, och vilka patient- och tumörfaktorer som påverkar överlevnaden. I detta arbete samarbetar jag med kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset, samt med forskare på Cancer Registry of Norway.

Som statistiker är mina forskningsintressen hur man på bästa sätt kan använda registerdata för att skatta sjukdomsrisker i befolkningen, bl a genom att använda smartare studiedesigner och statistiska metoder.

Mer information om mig och min forskning finns på den engelskspråkiga sidan.

 

Forskningsdokumentation och datahantering Kvaliteten på all forskning beror i högsta grad på kvaliteten hos data. Jag har arbetat i många år med att förbättra rutinerna för forskningsdokumentation och datahantering inom forskningsprojekten på KI. Arbetet omfattar allt från standardiserade variabellistor och variabelvärden, kommenterad och strukturerad statistisk programmering, versionshantering till dokumentation av hela forskningsprojekt och etiska tillstånd.

Jag har drivit utvecklingen av riktlinjer för forskningsdokumentation på vår institution, samt undervisat enkla och effektiva tekniker för forskningsdokumentation till epidemiologer, kliniker och forskare på KI och utanför KI. Jag är regelbundet inbjuden talare om detta ämne.  

Utbildning

  • 2016, PhD (medicinsk vetenskap), Karolinska Institutet.
  • 1999, MSc (matematisk statistik), Stockholms Universitet.