Anna Hjelmstedt

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent i reproduktiv hälsa och lektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Som lektor undervisar jag bl.a. i barnmorskeprogrammet och jag bedriver även forskning. 2016 fick jag uppdrag som grundutbildningsansvarig vilket innebär att jag har ett övergripande ansvar för all undervisning på grund- och avancerad nivå, fristående kurser och uppdragsutbildningar som ges vid institutionen. Tidigare var jag programdirektor för barnmorskeprogrammet. Sedan 2008 är jag ordförande i barnmorskeprogrammets internationella kommitté och har byggt upp ett brett utbud av student- och lärarutbyten. Jag har arbetat kliniskt inom de flesta av barnmorskans verksamhetsområden. Arbetet vid en IVF-klinik gjorde mig nyfiken på hur par som blivit gravida efter en IVF-behandling upplever graviditet och föräldraskap vilket ledde till att jag skrev en avhandling i ämnet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning efter min doktorsexamen, har haft olika inriktning. En del forskningsprojekt har haft sitt ursprung i mina internationella undervisningssamarbeten. Det VR-finansierade interventionsprojekt som jag fokuserar mest på för närvarande görs i Uganda och syftar till att öka andelen mödrar och barn som har säker oavbruten hud-mot-hud kontakt efter förlossningen. Jag handleder även en ugandisk doktorand i ett projekt där målet är att förbättra fosterövervakning samt i ett doktorandprojekt vid KI där kopplingen mellan inflammation och prematur förlossning studeras.

Utbildning

1975 Sjuksköterskeexamen

1981 Barnmorskeexamen

2003 Doktorsexamen

2005 Postdoc

2007 Postdoc