Om mig

Jag arbetar med internationalisering på en strategisk nivå för kommittén för utbildning och utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Som internationell koordinator fungerar jag som ett stöd i internationaliseringsfrågor för biomedicinska analytikerprogrammet, kandidat- och masterprogrammen i biomedicin samt KI:s övriga globala magister- och masterprogram. Jag koordinerar också Eurolife vid KI.