Om mig

Jag är arbetsterapeut och har en doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet. Jag disputerade 2013 med en avhandling med titeln: Access to everyday activities in public space, views of people with dementia. Jag arbetar som universitetsadjunkt och tillhör forskargruppen CACTUS (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society).  

Forskningsbeskrivning

Projekten ingår i track 2, Tillgänglighet till aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning , CACTUS Syftet med forskningen i delprojekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i och tillgång till aktiviteter och platser i offentlig miljö för personer med kognitiv funktionsnedsättning, och att identifiera hur tillgänglighet och stöd kan förbättras.