Om mig

 • Docent i epidemiologi, Institutet för miljömedicin (IMM)
 • Biträdande prefekt vid IMM
 • Enhetschef vid enheten för miljömedicinsk epidemiologi, IMM
 • Biträdande projektledare för BAMSE-studien

Forskningsbeskrivning

Min forskning syftar till att öka kunskapen om hur miljö- och nutritionsfaktorer påverkar utvecklingen av allergisjukdomar och andra vanliga folksjukdomar. Huvuddelen av forskningen genomförs i födelsekohorten BAMSE där 4089 barn födda i Stockholm 1994-1996 följts under uppväxten med upprepade frågeformulär och kliniska undersökningar. Vi har nyligen avslutat en uppföljning av studiedeltagarna vid 24 års ålder.

Jag studerar framför allt hälsoeffekter av miljötobaksrök, inomhusmiljö, fetma och kost från barndom till vuxen ålder. Det övergripande målet med forskningen är att identifiera modifierbara riskfaktorer och att bidra till preventiva insatser hos patienter med allergisjukdom liksom hos befolkningen i stort. Miljömedicinsk riskbedömning är en viktig del av forskargruppens verksamhet.

 

Finansiering

 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • FORMAS
 • Region Stockholm (ALF)
 • Naturvårdsverket

Pedagogiska meriter

 • Handleder doktorander och mastersstudenter
 • Undervisar på masterutbildningen i toxikologi

Utbildning

 • Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2013
 • Post doc vid Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston, USA, 2001-2002
 • Medicine doktor i epidemiologi, Karolinska Institutet, 2001
 • Högskoleexamen i journalistik, Stockholms Universitet, 1992
 • Fil kand. i biologi, Uppsala Universitet, 1991
Loading bibliometrics...