Bild

Ann-Sofie Haglund

Ekonomihandläggare

Om mig

Jag har hand om ekonomiärenden för forskargrupperna Cervenka, CF SAMI MicroPET, Dahlin, Franck, Gripenberg/Källmén, Hammarberg/Jayaram, Kaldo, Landén, Lundberg, Mataix-Cols, Ramstedt, Rück, Serlachius och Tiihonen inom avdelningen Centrum för Psykiatriforskning

Ekonomifrågor

Jag och mina kollegor på institutionens ekonomienhet arbetar exempelvis med:

  • Elektronisk fakturahantering (EFH). Vilket bland annat innefattar utbildning i Agressowebb, granskning av fakturor, påminnelser, inkasso och allmänna frågor.
  • Försökspersonsersättningar, reseräkningar och utlägg. Granskning av underlag och allmänna frågor.
  • Reseportalen, ordnar inloggning och behörighet i Big Travel.
  • Forskargruppsbudget, vi hjälper dig med budget och löpande uppföljning av din ekonomi.
  • Bidrags- och uppdragsavtal, vi hjälper dig med granskning av villkor samt bevakning av viktiga milstolpar (rapportering, rekvirering, fakturering).
  • Allmänna ekonomiska frågor. INDI, organisationsnummer, konton, ombokningar med mera.

För ekonomifrågor, vänligen kontakta oss via ekonomi@cns.ki eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.