bra.jpg

Ann-Helen Patomella

Lektor/arbetsterapeut

Om mig

Jag är sektionschef på sektionen för arbetsterapi sedan början på 2020. Jag är lektor och docent i arbetsterapi och har en doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, på Karolinska Institutet. Jag disputerade 2008 med en avhandling med titeln: Driving ability among people with stroke, developing assessments and exploring the lived experience. 

Min forskning är inom arbetsterapi och handlar främst om att utveckla och utvärdera ett preventionsprogram för personer med risk för stroke. Ett program som utvecklats för primärvården. Jag har även forskningsprojekt som handlar om mobilitet för äldre (ett samarbete med två universitet i Sydafrika), personer med kognitiva nedsättningars möjligheter att köra bil, instrumentutveckling, samt utmaning och möjligheter med användandet av vardagsteknologi.

Jag har tidigare undervisat och forskat på University of Sydney, Faculty of Health Science och har flera  internationella samarbeten bla med Stellenbosch University i Sydafrika. På fritiden umgås jag med familjen, är på landet eller åker skidor.

Forskningsbeskrivning

Min pågående forskning fokuserar på prevention av stroke samt äldre och personer med neurologiska sjukdomars mobilitet i samhället. Preventionsprojektet bedrivs i nära samarbete med primärvården i Stockholm och utvärderar ett nyligen utvecklat program som möjliggör an aktiv livsstil och deltagande i hälsofrämjande vardagsaktiviteter. Mobilitetsprojektet bedrivs in nära samarbete med Stellenbosch University och fokuserar på mobilitetsbehov hos äldre personer i Sverige och Sydafrika, med ett perspektiv på rättvisa.

Pedagogiska meriter

Jag har lång erfarenhet från att undervisa inom arbetsterapi och relaterade ämnen. Jag började som adjunkt 2008 och har förrutom min anställning på KI varit anställd och undervisat på University of Sydney, University of Malta, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Just nu undervisar jag främst om mätinstrument, arbetsterapi samt vetenskapliga metoder. Jag är kursansvarig för delkurs inom den Europeiska Mastern i arbetsterapi (European Master in Occupational Therapy).

Utbildning

1998 Arbetsterapeutexamen

2002 Magisterexamen i Arbetsterapi

2008 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap

Akademiska priser och utmärkelser

2011 Lektor i arbetsterapi

2020 Docent i arbetsterapi