Om mig

Logoped sedan 1985, disputerade vid KI 1997 inom området röstfunktion och röstproblem hos barn. 2003-2013 lärare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Startade och ansvarade för logopedutbildningen vid Linköpings universitet mellan 2003 och 2011. Docent i logopedi vid Linköpings universitet 2008 och överflyttad till KI 2014.  

Kliniskt arbete har huvudsakligen inriktats på utredning och behandling av barn med röst-, tal- och oralmotoriska avvikelser.

Även intresserad av pedagogisk utveckling och interprofessionellt lärande (IPL). Medverkat i vidareutvecklingen av ett internetbaserat verktyg för logopedstudenter, PUMA och i utvecklingen av en interprofessionell dag för alla studenter på KI.

Forskningsbeskrivning

Forskningen är inriktad på två områden, dels utredning och bedömningskriterier för barn med olika art och grad av sensomotoriska talsvårigheter och taldyspraxi och dels röstfunktion och röstproblem hos barn relaterat till individuella faktorer och miljöpåverkan.

Målsättning för aktuella projekt är att:

  • beskriva barns uppfattning om ljud- och kommunikationsmiljö på förskola och utveckla ett utbildningsmaterial anpassat för åldersgruppen
  • utveckla metoder för bedömning av motoriska talstörningar hos barn
  • undersöka motoriska avvikelser hos barn med misstänkt respektive diagnostiserad ASD
  • undersöka äldre post-strokepatienters uppfattning om vårdinsatser och utvärdera behandling vid dysfagi efter stroke https://aldretandvard.ki.se/forskning-vid-act/

Pedagogiska meriter

Omfattande erfarenhet av undervisning. Medverkan nu i följande kurser:

- Medicin 2, 4,5 hp, T2

- Röst- och talflytsstörningar, 10,5 hp, T5

- Examensarbete i logopedi, 30 hp, T8

Handleder uppsatser för masterexamen.