Anette Johansson

Anette Johansson

Anknuten till Forskning

Om mig

Överläkare i psykiatri, Psykiatri Nordväst

Studierektor för Specialister

docent Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Forskningsbeskrivning

Huvudfokus av Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt) är att, i de med psykosspektrum störningar och dömda till vård, finna hur kända psykosociala riskfaktorer för våld medierar sina effekter genom psykologisk funktion och biologisk sårbarhet. Vi studerar detta genom datoriserade tester av hur man uppfattar känsloyttringar och speglar dessa, fNIRS under kognitiva tester, mått på stresspåslag vid sådan testning, genetik, epigenetik och protein uttryck i blodet. Vi studerar olika former av våld och hur biologin och risk faktorerna skiljer sig mellan t ex planerat våld, reaktivt våld och psykotiskt motiverat våld. Vi jämför denna grupp med ickevåldsverkande personer matchade för kön, ålder och diagnos och med personer matchade för ålder och kön utan psykisk ohälsa och våld.     

Pedagogiska meriter

Undervisar på läkarlinjen med fokus på LPT, Schizofreni och andra psykoser. Håller tillsammans med Alessandra Hedlund SK kurs i Psykiatrisk Diagnostik.  

Utbildning

Läkarlinjen (Universitet i Väst Australien) 1987

Specialist i psykiatri - FRANZCP (Australien) 1994

Leg läkare och Specialist i Psykiatri (Socialstyrelsen) 1995 

Med Dr (Karolinska Institutet) 2012.

docent 2021

 

Akademiska priser och utmärkelser

Forskningsstipendium, Shering Plough (2008)