Foto: Ulf Sirborn

Andreas Widbom

Doktorand

Om mig

Jag har en psykologexamen från 2018 och är doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.  

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsarbete fokuserar på psykologiska aspekter av behandling med donerade ägg och spermier, t.ex. hur föräldrar och barn upplever betydelsen av gener och kontakt med donatorn.