Om mig

Jag är ekonom och jobbar som controller på Facility Management enheten (https://staff.ki.se/the-facility-management-team) i Biomedicum. Jag ansvarar för husgemensamma kostnader som FM betalar för och finansieringen genom kostnadsfördelning till våra foskargrupper. Mina favoritområden är budget, kostnadsuppföljning, lokalhyror, affärsförhandlingar, avtalshantering, kalkyler och jag är en expert på reklamationer till leverantörer. Mitt mål är att skapa en välfungerande forskningsmiljö och bästa finansiella förutsättningar i Biomedicum, tillsammans med mina kollegor på FM.