Image

Vi bedriver translationell forskning med syfte att utveckla nya behandlingar mot vanliga synhotande näthinnesjukdomar

Anders Kvanta

Professor, adjungerad

Vi bedriver translationell forskning med syfte att utveckla nya behandlingar mot vanliga synhotande näthinnesjukdomar

Om mig

Adjungerad professor i oftalmologi och kliniskt verksam som vitreoretinal kirurg

Forskningsbeskrivning

Vi bedriver studier på ögats näthinna, såväl experimentella som kliniska, med inriktning mot att hitta nya och förbättrade behandlingar vid flera av våra vanligaste näthinnesjukdomar som retinal degeneration, retinal ventrombos och diabetesretinopati. Våra experimentella projekt inkluderar molekylära och cellbiologiska studier, och prekliniska djurmodeller med målet att identifiera nya molekyler av betydelse för uppkomsten av kärlnybildning och celldöd vid ovanstående näthinnesjukdomar. Ett annat pågående prekliniskt projekt syftar till att behandla vaskulära retinala sjukdomar med genterapi. Flera kliniska projekt med translationell inriktning pågår för att förhindra komplikationer vid makuladegeneration, retinal venocklusion och diabetesretinopati. Vi driver även en klinisk first-in-human genterapi studie på ärftlig näthinnedegeneration. I ett translationellt samarbetsprojekt använder vi differentierade embryonala stamceller för att ersätta döda näthinneceller med målsättningen att behandla allvarliga former av retinal degeneration. En klinisk first-in-human studie på avancerad makuladegeneration projekteras.
Loading bibliometrics...