Skip to main content
andrea_carmine_belin_2018.jpg

Andrea Carmine Belin

Forskare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Syftet med vår forskning är att öka förståelsen av patofysiologin bakom neurologiska sjukdomar med fokus på neurovaskulära sjukdomar, främst Hortons huvudvärk, genom att identifiera, karakterisera och modellera genetiska markörer inom det mänskliga genomet.

Loading bibliometrics...