Skip to main content
dsc_0019.jpg

Annika Alm-Pfrunder

Anknuten till Forskning

Om mig

Medicine licentiat, sjuksköterska med inriktning anestesi samt verkat som lärare vid Karolinska Institutet (KI)med erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser och utbildningsprogram. Min forskning utgår primärt från jämlik vård i den prehospitala vårdkedjan. Förutom funktionen som lärare har jag även arbetat parallellt som specialistsjuksköterska inom anestesi. Idag är jag affilierad till Karolinska Institutet och ingår i forskningsgruppen Ambulerad omvårdnad.

https://ki.se/nvs/ambulerande-omvardnad

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom prehospital vård som omfattar patientens akuta vårdkedja;  ambulanspersonalens bedömning och omhändertagande vid höftfrakturer och vid vård till patienter som inte talar eller förstår svenska eller engelska. 

Aktuell forskningsprojekt

Rätt resurs i rätt tid till rätt vårdnivå (RRTV), delaktig i gruppen ambulerande omvårdnad där forskningsprojektet RRTV genomförs och det övergripande syftet är att studera vad som händer med den vårdsökande under de första 72 timmarna efter kontakt med 112 samt hur detta upplevs, utifrån den vårdsökandes perspektiv.

Pedagogiska meriter

Erfarenhet av utbildning på sjuksköterskeprogrammet termin 3, 5 och specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård vid vid Karolinska Institutet.

Utbildning

2018 Medicine Licentiat. Jämlik vård ur ett prehospitalt akutsjukvårdsperspektiv       

2002 Magisterexamen, pedagogik inriktning omvårdnad

1984 Högskoleexamen Anestesisjukvård

1980 Sjuksköterskeexamen- legitimerad sjuksköterska

                                                                                                                

Loading bibliometrics...