Om mig

Jag blev år 2021 antagen till doktorandutbildningen på KI och går forskarskolan i hälsovetenskap. Jag har en klinisk bakgrund som anestesisjuksköterska.

Mina forskningsintressen utöver min egna forskning är vetenskaplig kommunikation, smärta och narkos, kognitiv neurovetenskap samt hur sociala ojämlikheter påverkar hälsan.

Jag är engagerad i studentkåren och förtroendevald i Medicinska föreningens Fullmäktige. Jag är även studentrepresentant i kommittén för forskarutbildning (KFU) och disputationskommittén för år 2022.

Följ gärna min Instagram.

Forskningsbeskrivning

Postoperativ neurokognitiv återhämtning är temat på mitt forskningsprojekt. Målet är att utvärdera effekten av övervakning av de kognitiva funktionerna genom att utveckla ett digitalt kognitivt test för att stötta och mäta återhämtningen efter kirurgi. Studierna har både kvantitativ samt kvalitativ ansats. Hälsoekonomi och patientens upplevelser kommer att studeras. 

Titeln på min avhandling är PICASU - Postoperative digital cognitive assessment and support och min huvudhandledare är professor Ulrica Nilsson.

Följ vår forskning på vår hemsida - länk finns i höger kolumn.

 

 

Pedagogiska meriter

Skapare av podcasten Specialistpodden 

Klinisk handledare till sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och ST-läkare.