Om mig

Jag är doktorand och går i forskarskolan i hälsovetenskap 2021-2025. Temat på min avhandling är fördröjd neurokognitiv återhämtning och svikt efter kirurgi. Målet är att mäta och utvärdera patienternas kognitiva funktioner efter kirurgi med hjälp av neurokognitiva tester, självskattningsformulär, samt kvalitativa intervjuer. Min huvudhandledare är professor Ulrica Nilsson.

Under 2022 var jag studentrepresentant i kommittén för forskarutbildning (KFU) och disputationskommittén samt förtroendevald för Medicinska Föreningens fullmäktige.

Följ gärna min Instagram.

Forskningsbeskrivning

Pågående studier:

Studie I: Jämförelsestudie med analoga och digitala neurokognitiva tester med 50 försökspersoner. Manuskript granskas.

Studie 2: Klinisk mixed-methods studie på Karolinska Universitetssjukhuset med 40 patienter som genomgått ortopedisk kirurgi. Manuskript i förberedelsefas.

Studie 3: Klinisk genomförbarhetsstudie på Ersta sjukhus med 50 patienter som genomgått bukkirurgi. Datainsamling pågår. 

Följ vår forskning på vår hemsida - länk finns i höger kolumn.

 

 

Pedagogiska meriter

Skapare av podcasten Specialistpodden 

Klinisk handledare till sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och ST-läkare.

Akademiska priser och utmärkelser

År 2023 forskningsstipendium, Riksföreningen för anestesi och intensivvård