Om mig

Jag är doktorand och går i forskarskolan i hälsovetenskap 2021-2025. Temat på min avhandling är postoperativ kognitiv återhämtning och kognitiv svikt. Målet är att mäta och utvärdera patienternas kognitiva funktioner efter kirurgi med hjälp av neurokognitiva tester, självskattningsformulär, samt kvalitativa intervjuer. Min huvudhandledare är professor Ulrica Nilsson.

Under 2022 var jag studentrepresentant i kommittén för forskarutbildning (KFU) och disputationskommittén samt förtroendevald för Medicinska Föreningens fullmäktige.

Följ gärna min Instagram.

Forskningsbeskrivning

Pågående studier:

Studie I: Ekvivalensstudie med analoga och digitala neurokognitiva tester med 50 försökspersoner. Manuskript granskas.

Studie 2: Klinisk studie på Karolinska Universitetssjukhuset med 40 patienter som genomgått primär höftledsplastik. Manuskript i förberedelsefas.

Studie 3: Klinisk studie på Ersta sjukhus med 50 patienter som genomgått abdominell kirurgi. Datainsamling pågår. 

Följ vår forskning på vår hemsida - länk finns i höger kolumn.

 

 

Pedagogiska meriter

Skapare av podcasten Specialistpodden 

Klinisk handledare till sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och ST-läkare.