Om mig

Jag blev år 2021 antagen till doktorandutbildningen på KI och går forskarskolan i hälsovetenskap. Jag har en klinisk bakgrund som anestesisjuksköterska.

Mina forskningsintressen utöver min egna forskning är vetenskaplig kommunikation, smärta och narkos samt kognitiv neurovetenskap.

Jag är engagerad i studentkåren och förtroendevald i Medicinska föreningens Fullmäktige för år 2022. Jag är även studentrepresentant i kommittén för forskarutbildning (KFU) och disputationskommittén för år 2022.

Följ gärna min Instagram.

Forskningsbeskrivning

Temat på min avhandling är postoperativ kognitiv återhämtning och svikt. Målet är att utvärdera effekten av övervakning av de kognitiva funktionerna efter operation genom att använda ett digitalt neuropsykologiskt test. Studierna har både kvantitativ samt kvalitativ ansats.

Titeln på min avhandling är PICASU - Postoperative digital cognitive assessment and support och min huvudhandledare är professor Ulrica Nilsson.

Följ vår forskning på vår hemsida - länk finns i höger kolumn.

 

 

Pedagogiska meriter

Skapare av podcasten Specialistpodden 

Klinisk handledare till sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och ST-läkare.