Anna Martling

Dekan KI, Campus Nord

Anna Martling

Professor/överläkare

Dekan KI, Campus Nord

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Hon försvarade sin avhandling om ändtarmscancer 2003 och blev certifierad kirurg 2004 och docent i kirurgi under 2009. Sedan 2008 har hon varit forskningsgruppledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska-, translationella och epidemiologiska studier på kolorektal cancer. Ett särskilt intresse har varit strålbehandling, tidpunkt för operation i relation till annan behandling, utveckling av kirurgiska tekniker och låg dos ASA vid behandling av kolorektal cancer. Martlings forskningsgrupp fick utvärderingen ”excellent” i den senaste externa utvärderingen vid Karolinska Insititutet 2010. 2013 mottog Martling Svenska Kirurgföreningens Stora Forskningspris. Martling är en ofta förekommande föreläsare i Sverige och utomlands.

Martling har ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat för European Society of ColoProctology (ESCP), Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutets Strategiska Cancerprogram, styrelsen för CIMED etc. Sedan 2015 är hon ordförande i ESCP programkommitte med ansvar för det årliga vetenskapliga mötet med fler än 1.500 europeiska kolorektalkirurger. Martling är ansvarig för forskning inom Svenska Kolorektalcancerregistret och är ordförande i Swedish Colorectal Cancer Study Group. Hon är associate editor i European Journal of Surgical Oncology, Colorectal Diseases och British Journal of Surgery. Anna Martling är medlem i Forskningsstyrelsen på Karolinska Institutet; FoUU kommitteen Karolinska Universitetsjukhuset samt Forskningsrådet KI/SLL.

Anna Martlings forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, Svenska Läkarssällskapet och Stockholms Läns Landsting. 2014 mottog hon Vetenskapsrådets dittills största bidrag för klinisk behandlingsforskning på MSEK 25.

Angelägna frågor

Karolinska Institutet (KI) står inför stora utmaningar men också betydande möjligheter i och med de stora förändringarna av sjukvårdsstrukturen inom SLL som kommer att genomföras de närmaste åren när framtidsplanen för hälso- och sjukvården förverkligas. Både forskning och utbildning inom KI kommer att påverkas av att vården, i större utsträckning än idag, skall bedrivas i ett nätverk med patienten i centrum. Det är då av yttersta vikt att KI är aktivt och delaktigt i de förändringar som vi står inför och tillvaratar tillfället att bygga en excellent forskningsmiljö för framtiden där forskning och utbildning är integrerade och naturliga delar av vårt sjukvårdssystem på alla nivåer, oavsett driftsform och vårdgivare. Vi måste gemensamt ta chansen att nu skapa en stimulerande och forskningsfaciliterande miljö för en världsledande translationell forskning. För att uppnå detta ser jag det därför som en oerhört viktigt uppgift att vara engagerad och delaktig i utvecklingen av KI och de nya sjukhusen. En av de viktigaste frågorna är att aktivt verka för att bredda perspektivet och göra det möjligt för all vård inom SLL att integreras i KIs forskning. 

Forskningsbeskrivning

Ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudien ALASCCA

Fem utvalda publikationer:

Effect of a surgical training programme on outcome of rectal cancer in the County of Stockholm. Stockholm Colorectal Cancer Study Group, Basingstoke Bowel Cancer Research Project. Martling AL, Holm T, Rutqvist LE, Moran BJ, Heald RJ, Cedemark B Lancet 2000 Jul;356(9224):93-6

The Stockholm II trial on preoperative radiotherapy in rectal carcinoma: long-term follow-up of a population-based study. Martling A, Holm T, Johansson H, Rutqvist LE, Cedermark B, Cancer 2001 Aug;92(4):896-902

Dissociation of EphB2 signaling pathways mediating progenitor cell proliferation and tumor suppression. Genander M, Halford MM, Xu NJ, Eriksson M, Yu Z, Qiu Z, et al Cell 2009 Nov;139(4):679-92

Interim analysis of the Stockholm III trial of preoperative radiotherapy regimens for rectal cancer. Pettersson D, Cedermark B, Holm T, Radu C, Påhlman L, Glimelius B, et al Br J Surg 2010 Apr;97(4):580-7

Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial. Erlandsson J, Holm T, Pettersson D, Berglund Å, Cedermark B, Radu C, et al Lancet Oncol. 2017 03;18(3):336-346

Akademiska priser och utmärkelser

Hilda och Alfred Erikssons pris 2018

Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris 2013

Loading bibliometrics...