My image

Alina Aaltonen

Doktorand

Jag är en doktorand på Karolinska Institutet, och forskar om patofysiologi av striatala kretsar i autism.

Om mig

Jag är intresserad av hjärnans utveckling och hur hjärnan fungerar både normalt och onormalt.  Jag forskar om viktiga symptom av autism, sådan som repetitiva beteenden.  

Forskningsbeskrivning

Mer information om min forskning finns på den engelska sidan.

Utbildning

Jag avslutade min kandidatexamen i medicinvetenskap och min magisterexamen i neurovetenskap på Edinburgh Universitetet, I Storbritannien.